Vita

dr Iwona Uberman - doktor teatrologii, germanistka i skandynawistka

Jej praca doktorska, napisana na uniwersytecie Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium nosi tytuł Auschwitz im Theater der "Peinlichkeit". George Taboris Holocaust-Stücke im Rahmen der Theatergeschichte seit dem Ende der 60er Jahre i została opublikowana w 1995 roku.
Jako pracowniczka naukowa prowadziła seminaria dotyczące polskiego dramatu i teatru na uniwersytecie Freie Universität w Berlinie. Głównymi tematami były dzieła polskich przedstawicieli romantyzmu Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego oraz sztuki teatru absurdu: Witkacego, Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka. Jako dramaturżka zajmowała się klasycznymi i współczesnymi utworami autorów niemieckojęzycznego obszaru językowego, które obecnie aktywnie popularyzuje w Polsce. Jako dziennikarka informuje niemieckich odbiorców o polskich wydarzeniach kulturalnych, szczególnie z dziedziny teatru i pisze o niemieckojęzycznym teatrze i dramacie dla zainteresowanych w Polsce.

Ważnym polem działalności są również tłumaczenia literackie:

  • 2008 zdobyła wyróżnienie w konkursie tłumaczeń FA-art i Instytutu Goethego za fragment powieści Maricy Bodrožić „Der Spieler der inneren Stunde” („Gracz godziny wyobraźni”)
  • 2010 otrzymała wyróżnienie w konkursie „Festiwal Puls Literatury” w Łodzi współorganizowanym przez Austriackie Forum Kultury i Szwajcarską Fundację dla Kultury Pro Helvetia za tłumaczenie listów Thomasa Bernharda i Siegfrieda Unselda oraz za fragment powieści Klausa Merza „Zugzwang” („Krótka chwila odwagi”)
  • 2015 otrzymała dwa wyróżnienia przyznane przez EURODRAM w sekcji polskiej za przekłady sztuk teatralnych: „Poczekalnia przyszłość“ (Warteraum Zukunft) Olivera Klucka (2 miejsce) i „X-przyjaciół“ (X-Freunde) Felicji Zeller (3 miejsce)
  • 2016 stypendystka Willi Decjusza w Krakowie
  • 2017 otrzymała wyróżnienie przyznane przez EURODRAM w sekcji polskiej za przekład sztuki teatralnej: „Jesień poddanych“ (Der Herbst der Untertanen) Nino Haratischwili
  • 2021 wyróżnienie za przekład sztuki „Dryft“ Ulrike Syha


Do działalności językoznawczej należy zaliczyć długotrwałą pracę przy powstaniu Wielkiego Słownika Niemiecko-Polskiego wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN.